/
2,033 Views0

Verschillende personen vragen ons, “maar wat is dat nu eigenlijk Vl-Otago?”

 

Het Vlaams Otago oefenprogramma is een individueel thuisoefenprogramma, bestaande uit spierverstevigende oefeningen, evenwichtsoefeningen en een wandelschema, ontwikkeld om het aantal valincidenten bij ouderen te verminderen. De oudere wordt individueel begeleid door een daarvoor opgeleide instructeur gedurende een periode van minstens 12 weken en wordt via telefonische contacten en huisbezoeken verder opgevolgd. Het wereldwijd bekende Otago oefenprogramma, dat oorspronkelijk ontwikkeld en getest werd in Nieuw-Zeeland, werd door het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) geëvalueerd en bijgestuurd aan de context en specifieke gezondheidszorg van Vlaanderen.

 

VOOR WIE IS HET OEFENPROGRAMMA BEDOELD?

Het VL-Otago oefenprogramma is een programma dat niet voor alle oudere personen geschikt is, aangezien het programma voor sommigen te moeilijk is en voor anderen niet uitdagend genoeg is.

Inclusiecriteria

Om te kunnen deelnemen aan het VL-Otago oefenprogramma worden volgende criteria voor de oudere gehanteerd:

  • Thuiswonend
  • Zelfstandig kunnen rechtstaan uit een stoelzonder armleuning
  • Instructies begrijpen en volgen/uitvoeren
  • Aanwezigheid van minstens één van onderstaande aspecten:

1.Gevallen in het afgelopen jaar

2. Valangst

3. Verminderd evenwicht en/of

spierkracht

 

WAT IS HET DOEL VAN HET PROGRAMMA?

Het oefenprogramma is ontworpen met als doel:

  • Het verhogen van het dagelijkse niveau van lichamelijke activiteit door middel van gestructureerde oefeningen en wandelen.
  • Het voorkomen van valincidenten.
  • Het verbeteren van het evenwicht, de spierkracht, mobiliteit, lichaamsconditie, coördinatie en lichaamshouding.
  • Het verhogen van het gevoel van welzijn, zelfvertrouwen en het verminderen van valangst.
  • Het bieden van de mogelijkheid tot (meer) sociale contacten.
  • Het bieden van informatie over valpreventie en gezond en vitaal blijven op oudere leeftijd

 

WAT MOETEN DE OUDEREN DOEN?

Deelnemers aan het Vlaams Otago oefenprogramma worden gedurende een periode van minimum 12 weken, maar bij voorkeur 6 tot 12 maanden, intensief geïnstrueerd en begeleid rond spierkracht- en evenwichtsoefeningen door een erkende Vlaamse Otago instructeur van het EVV. Tijdens een intakegesprek en eerste testmoment, wordt het ‘beweegniveau’ van de oudere in kaart gebracht en een oefenschema op maat opgesteld. Daarnaast gaat de instructeur regelmatig op huisbezoek of laat deze de oudere tot de eigen praktijk komen om de oudere te begeleiden bij het uitvoeren van de oefeningen. Opvolging is ook mogelijk via telefonisch contact. De oudere dient het oefenschema, 3 keer per week uit te voeren. Dit kan op zelfstandige basis thuis, maar eveneens in combinatie met wekelijkse groepssessies waar ouderen specifieke oefeningen rond evenwicht en spierkracht samen uitvoeren. Naast de spierkracht- en evenwichtsoefeningen, geeft de instructeur tevens een wandelschema mee aan de oudere dat opbouwt om 30 minuten aaneensluitend te wandelen.

 

WIE MAG HET OEFENPROGRAMMA INSTRUEREN AAN OUDEREN?

Kinesitherapeuten of bewegingsexperten die de opleiding tot Vlaamse Otago instructeur, succesvol hebben afgerond en het getuigschrift van Vlaamse Otago instructeur ontvangen hebben, mogen het oefenprogramma (inclusief de groepssessies) instrueren en begeleiden aan ouderen. De 2,5-daagse opleiding tot Vlaamse Otago instructeur wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen en gegeven door erkende hoofddocenten, die op hun beurt zijn opgeleid door Later Life Training. Informatie over de opleiding wordt bekend gemaakt via www.valpreventie.be.

 

VOORDELEN VAN GROEPSSESSIES

De instructeur kan ervoor kiezen om wekelijks het Vlaams Otago oefenprogramma in groep aan te bieden. Bewegen in groep zorgt voor groepsondersteuning en cohesie waarbij ouderen gelijkgestemden vinden. Bovendien krijgen deelnemers inzicht in de technische uitvoering van de oefeningen en inzicht in de eigen progressie. Het bevordert ook de kans op interactie en sociale contacten tussen instructeur en deelnemers, maar ook tussen de deelnemers onderling. De groepssessies worden bij voorkeur wekelijks op dezelfde dag, hetzelfde tijdstip en dezelfde (veilige en toegankelijke) locatie georganiseerd, waarbij max. 12 deelnemers toegelaten worden tot één groepsles. Het is zeker niet noodzakelijk dat de ouderen in de groepsles een vergelijkbaar niveau hebben. Aangezien ook de sociale component belangrijk is, kan er na de groepsles nog nagepraat worden met een hapje of een drankje.

 

Wil je graag nog meer info over Vl-Otago? Of wil je graag starten met het programma of ken je iemand die hier deugd van zal hebben?

Neem gerust contact op met Lou 0486 95 96 07 of Mien 0477 90 98 32

Lou = Vl-Otago hoofddocent

Mien = Vl-Otago instucteur

 

inschrijven voor deze reeks?

klik hieronder op de link

VL-Otago – Fit tot in de Pit